Stichting Dolphins for Davey heeft als doel:

Het zonder winstoogmerk bevorderen en stimuleren van initiatieven ter bevordering van de geestelijke en lichamelijke gezondheid en kwaliteit van kinderen met een meervoudige beperking in de gemeente De Ronde Venen.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
* zelf ontwerpen en in eigen beheer gemaakte armbandjes te verkopen op een zo ruim mogelijke schaal en via diverse      verkoopmogelijkheden.
* donateurs te werven.
* veilingen te organiseren.
* sponsorgeld te genereren.
* werven van fondsen.
* alle overige activiteiten die tot voormeld doel bevordelijk kunnen zijn.

Wij, Wiebe Dijkshoorn en Esther Brugman, hebben deze stichting opgericht, omdat wij zelf een zoon hebben die meervoudig gehandicapt is. Als ouders ervaren wij zelf dat de ontwikkeling van een kind met meervoudige beperking niet vanzelfsprekend gaat en dat er vaak heel wat “afgeknokt” moet worden om een kleine vooruitgang te boeken. Omdat je als ouder het beste wilt voor je kind, pak je alle kansen en mogelijkheden aan om die vooruitgang te boeken.

Een van die mogelijkheden is dolfijntherapie op Curaçao.
Dit is een kostbare aangelegenheid, maar wij willen ons daar graag voor inspannen.
Daarom willen wij met onze stichting verschillende acties houden om zo het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen om kinderen met een meervoudige beperking (in de gemeente De Ronde Venen) de kans te bieden om deze therapie te volgen.
De stichting betaalt dan de therapie voor het kind.
Verder helpt de stichting en geeft adviezen bij het boeken van de reis en het zoeken naar het juiste verblijf op Curaçao.
Heeft u ook een kind met een meervoudige beperking?
En woont u in de regio De Ronde Venen?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van ondersteuning door Stichting Dolphins for Davey of wilt u laten weten hoe u de stichting kunt ondersteunen?

Neem dan contact op met Stichting Dolphins for Davey.

Stuur een mail naar: dolphinsfordavey@gmail.com of bel naar 06 55 10 52 81