Curaçao Dolphin Therapy & Research Center (CDTC)

Wat het is: een uniek, door dolfijnen ondersteund programma
CDTC biedt een twee weken durend programma op maat waarin de interactie met dolfijnen een hoofdrol speelt. Het is ontworpen voor de behandeling van kinderen van 3 jaar en ouder met handicaps als down syndroom en autisme en aanverwante beperkingen.

Het programma is in handen van bevoegde en toegewijde therapeuten. Het complementeert en ondersteunt de traditionele therapie die patiënten thuis krijgen. Indien de patiënt een kind is, worden diens ouders, broertjes en zusjes nauw betrokken bij de behandeling.

Wat er bereikt wordt: een positief verschil

Er is een hoge mate van succes. Onze patiënten vertonen opvallende vooruitgang in:
• fijne en grove motorische vaardigheden
• spraak en taalbeheersing
• cognitieve ontwikkeling
• sociale en functionele vaardigheden

Dit kan concreet leiden tot fysieke ontwikkeling, betere communicatie, meer zelfvertrouwen en meer ontspanning. Een enorm verschil in het leven van patiënten en hun gezinnen.

Hoe het werkt: de dolfijn als krachtige motivator
Dolfijnen spelen een centrale rol in het programma. Zo ondersteunen zij onder meer instrumenteel leren, wat betekent dat de interactie met de dolfijn ook als een beloning werkt. Voorbeeld: een therapeut vraagt een kind met motorische problemen om zijn arm omhoog te brengen. Zodra het hierin slaagt reageert de dolfijn, die het kind zo kan motiveren om de oefening nogmaals uit te voeren. Zo krijgt het kind snel en makkelijk grip op een nieuwe situatie en kweekt het zelfvertrouwen.

Waarom dolfijnen: slimme en sociale dieren
Dolfijnen zijn intelligent en hebben een zeer sociaal karakter. Onderzoek wijst uit dat interactie met dolfijnen de aandacht van een kind tot vier keer langer vast kan houden. Dolfijnen hebben bovendien een uniek vermogen om een band met mensen te scheppen en ze op hun gemak te stellen. De dolfijn accepteert mensen met een handicap onvoorwaardelijk. Sommige kinderen komen tot het besef dat de dolfijn, in al zijn indrukwekkende sierlijkheid, niet kan praten en lopen. “De dolfijn is net als ik!” Dit maakt de dolfijn een herkenbaar therapiemaatje waar kinderen harder voor willen werken.

Hoe het programma is opgebouwd
• Een twee weken durend programma op maat
• Twee blokken van vijf dagen met één therapiesessie per dag
• Tussentijds een vrij weekend
• De patiënt heeft gedurende het hele programma dezelfde therapeut
• Aangepaste programma’s zijn op aanvraag
   beschikbaar

Op de eerste dag verwelkomt de therapeut het kind, diens familie en verzorgers. (Voorafgaand aan de anamnese is de medische geschiedenis en alle informatie van de behandelaars thuis al bestudeerd.) Samen met de therapeut worden nu heldere doelen gesteld. Er volgt een rondleiding door het centrum en er is gelegenheid tot kennismaking met het behandelend team en de andere patiënten en gezinnen. Dan kan de sessie beginnen. Tijd om de dolfijnen te ontmoeten en samen met ze aan de slag te gaan.

Hoe de sessies zijn opgebouwd
Iedere sessie duurt in totaal twee uur, verdeeld in vier segmenten:

• Een half uur conventionele therapie in een speciale behandelkamer
• Een uur door de dolfijn ondersteunde therapie op het platform en in het water
• Een half uur alledaagse vaardigheden oefenen als douchen, omkleden en organiseren
• Evaluatie

Tijdens de voorbereiding doet het kind oefeningen gericht op het behalen van de afgesproken doelstellingen. Terwijl de therapeut het kind behandelt, ondersteunt en coacht, schrijft een capabele stagiaire het sessierapport. Het kind kleedt zich om en trekt een wetsuit aan. 
Op het platform en in het water voegen een dolfijnentrainer en een dolfijn zich bij het team. 
De oefeningen worden uitgebreid en geïntensiveerd en bij wijze van overdracht toegespitst op interactie met de dolfijn. Ouders en verzorgers kijken van een afstand toe.
Tijdens het laatste half uur van de behandeling traint het kind alledaagse vaardigheden en neemt een douche, waarna de sessie wordt geëvalueerd met het kind, diens familie en verzorgers. Hoe ging het? Wat is de volgende stap?

Veel van de klanten van CDTC zijn kinderen. Hun ouders, broers en zusjes zijn meestal de belangrijkste mensen in hun leven en degene die een groot deel van de zorg op zich nemen. Daarom worden zij nauw betrokken bij ons therapieprogramma. Er zijn evaluaties, counselinggesprekken en workshops. Er zijn waardevolle mogelijkheden voor ouders om contact met elkaar te leggen. En er is een leuke en educatieve Kids Club voor broertjes en zusjes.

Aan CDTC’s programma deelnemen als een familie maakt het makkelijker om de positieve resultaten na thuiskomst in de praktijk te blijven brengen. Het leidt tot meer begrip, versterkt de band en levert vaak ook veel gedeeld plezier op.

Bij CDTC werken ouders/verzorgers en therapeuten samen en delen ze voortduren hun kennis. Dat begint bij het intake-/anamnesegesprek, waar u kennismaakt met de therapeut van uw kind en met elkaar spreekt over benadering, doelstellingen en verwachtingen.

De relatie met uw therapeut verdiept zich met de dag. Er is na iedere sessie van uw kind een evaluatiegesprek. U bespreekt de therapie, de vooruitgang van uw kind en de volgende stappen. U ontvangt ‘huiswerk’ om te oefenen met uw kind.

Wie we zijn
Het wereldwijd toonaangevende dolfijnondersteunde therapiecentrum, opgericht in 2004 en gevestigd op Curaçao . Ons betrokken team bestaat uit bevoegde en speciaal getrainde professionals zoals psychologen, fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten. En uiteraard: vier tuimelaardolfijnen die exclusief ingezet worden voor ons therapeutische programma.

Waarom het werkt
Contact leggen en omgaan met dolfijnen stimuleert en beloont kinderen om vooruitgang te boeken. Een dolfijn kan je aandacht vasthouden, je op je gemak stellen en je op unieke manieren motiveren. Na een programma van twee weken vertonen de kinderen significante verbeteringen die thuis nog onmogelijk hadden geleken.

Kosten therapie
Het tarief voor de twee weken durende therapie is $ 7590,- (exclusief reis en verblijfkosten) voor 2017.